Klasični 1 Postavke

Brzina igre 4
Brzina jedinica 0.5
Faktor proizvodnje resursa 1.5
Mriješćenje barbarskog sela 350% šanse kada se igrač pridruži svijetu
Mriješćenje bonus sela 50% šanse kada se igrač pridruži svijetu
Sruši građevinu Aktivno
Moral neaktivno
Milisekunde Aktivno
Limit lažnih napada. neaktivno
Sustav istraživanja Pojednostavljeno istraživanje
Crkva neaktivno
Osmatračnica neaktivno
Sustav potrage neaktivno
Postignuća Aktivno
samonadograđujuća barbarska sela Aktivno (do 3000 bodova)
Bonus sela Omogućena sela s bonusima
Vrijeme za prekid napada 5 minuta
Vremenski okvir za otkazivanje transporta 5 minuta
Noćni bonus Aktivno, igrači mogu odabrati vremenski okvir od 8 sati, +100% dodatnu obranu od napada.
Zaštita od napada za nove igrače 4 dana
maks. omjer napadača (napadača : branitelja) neaktivno
Zastave neaktivno
Prikupljanje neaktivno
Plijen neaktivno
Utvrda neaktivno

Jedinice

Strijelci neaktivno
Sustav izviđača Izviđači mogu uočiti postrojbe, građevine, sirovine i tuđe jedinice
Paladin neaktivno
Milicija neaktivno

Plemić

Kupi koristeći Zlatnici
Maksimalni doseg plemića 50 polja
Odanost se smanjila zbog plemića 20-35
Porast odanosti po satu 4

Konfiguracija

Limit članova po plemenu 10
Mogućnosti napadanja članova plemena Napadi na članove plemena pretvaraju se u posjete i tako ne nanose štetu
Razine plemena neaktivno
Čuvanje računa Aktivno
Ograničenja čuvanja računa Ograničen pristup čuvaru nakon što je račun bio na čuvanju 7 dana u zadnjih 14 dana.
Slobodna trgovina neaktivno
Podrška izvan plemena Podržavanje sela izvan plemena igrača nije moguće. Članstvo plemena provjerava se po dolasku. Podrška se povlači pri promjeni plemena.
Moguć odabir smjera početka Aktivno
Uvjeti za pobjedu Nakon 45 dana, jedno pleme mora držati barem 60% sela igrača na 5 dana
Datum početka ožu 14,2024 10:00