คลาสสิค 1 การตั้งค่า

ความเร็วของเกม 3.2
ความเร็วกองกำลัง 0.3125
รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ใช้งาน
ขวัญกำลังใจ ไม่ทำงาน
มิลลิวินาที ใช้งาน
Fake limit ไม่ทำงาน
ระบบการวิจัย การวิจัยแบบเรียบง่าย
โบสถ์ ไม่ทำงาน
หอตรวจการ ไม่ทำงาน
รางวัล ใช้งาน
หมู่บ้านคนเถื่อนที่พัฒนาตนได้เอง ใช้งาน สูงสุด 800 คะแนน
หมู่บ้านโบนัส หมู่บ้านโบนัสเปิดใช้งาน
ระยะเวลาที่สามารถยกเลิกการโจมตีได้ 10 นาที
ระยะเวลาที่สามารถยกเลิกการขนส่งได้ 5 นาที
โบนัสเวลากลางคืน ไม่ทำงาน
ความคุ้มครองสำหรับผู้เล่นใหม่ 3 วัน
อัตราส่วนสูงสุดระหว่าง ฝ่ายโจมตี : ฝ่ายป้องกัน ไม่ทำงาน
ธง ไม่ทำงาน
การปล้น ใช้งาน
จุดยุทธศาสตร์ ไม่ทำงาน

กองกำลัง

พลธนู ไม่ทำงาน
ระบบสอดแนม พลสอดแนมสามารถสอดแนมกองกำลัง สิ่งก่อสร้าง ทรัพยากร และยูนิตภายนอก
ขุนพล เปิดใช้งาน (ไม่มีไอเท็ม)
ทหารอาสาสมัคร ไม่ทำงาน

ขุนนาง

ซื้อโดยใช้ ทรัพยากร ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ขุนนางคนที่ 4 เป็นต้นไป
สร้างขุนนางทดแทนตัวที่เสียไปในราคาถูก ใช้งาน
ระยะเดินทางสูงสุดของขุนนาง 2000 ช่อง
ความจงรักภักดีที่ลดลงเมื่อถูกโจมตีโดยขุนนาง 25-35
ความจงรักภักดีที่เพิ่มขึ้นต่อชั่วโมง 3.2

การตั้งค่า

จำนวนสมาชิกสูงสุดของเผ่า 15
ความสามารถในการโจมตีสมาชิกในเผ่า การโจมตีสมาชิกในเผ่าจะไม่เดินทางกลับและจะทำความเสียหาย
ระดับของเผ่า ไม่ทำงาน
ระบบผู้ช่วยดูแลบัญชี ใช้งาน
ข้อจำกัดของผู้ช่วยดูแลบัญชี การเข้าถึงด้วยสิทธิผู้ดูแลบัญชีถูกจำกัด หลังจากบัญชีถูกดูแลมาเป็นเวลา 14 วัน ในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา
การค้าเสรี เปิดใช้งาน จำกัดเวลาตามเวลาเริ่มเล่นของผู้เล่นแต่ละคน
กำลังสนับสนุนนอกเผ่า การส่งกำลังสนับสนุนไปยังหมู่บ้านของผู้เล่นที่ไม่อยู่ในเผ่าของคุณนั้นไม่สามารถทำได้ จะมีการตรวจสอบความเป็นสมาชิกในเผ่า เมื่อทำการส่งกำลังสนับสนุน และตอนที่กองทัพไปถึง กำลังสนับสนุนจะถูกถอนออกเมื่อมีการเปลี่ยนเผ่า
เลือกทิศตอนเริ่มได้ ไม่ทำงาน
เงื่อนไขการชนะ หลังจากผ่านไป 40 วัน เผ่าหนึ่งจะต้องครอบครองหมู่บ้านให้ได้อย่างน้อย 50% ของหมู่บ้านผู้เล่นทั้งหมดเป็นเวลา 15 วัน
วันที่เริ่มต้น เม.ย. 20,2022 11:00